Miejsce wykorzystywane do kąpieli

Regulamin

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest w administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej ul. Kraczewicka 31, tel. 081 820 42 90.
 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne codziennie w sezonie letnim od godziny 10.00 – 18.00.
 3. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 5. Zabrania się wszelkiego rodzaju handlu na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 6. Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego miejsca wykorzystywanego do kąpieli z wyjątkiem pomostu przy basenie i ogrodzonego pomostu dla ratowników.
 7. Na miejscu wykorzystywanym do kąpieli obowiązują następujące oznaczenia flag:
  • flaga biała – kąpiel dozwolona,
  • flaga czerwona – zakaz kąpieli.
 8. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” lub „RATOWNIK” i czapkę ratownika.
 9. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się :
  • przekraczać oznaczonych stref dla pływających
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu, stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób, a w szczególności: pić napojów alkoholowych, zakłócać spokoju, wrzucać i popychać inne osoby do wody, zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 10. Na miejscu wykorzystywanym do kąpieli obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 12. Skargi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR w dni robocze od godz. 7.30 – 15.00
 13. Wszystkim korzystającym z miejsca wykorzystywanego do kąpieli życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

DYREKTOR OSiR w Poniatowej

 

Zjeżdżalnia

Regulamin

 1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI WSZYSTKICH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ZJEŻDŻALNI.
 2. KOMPLEKSEM ZJEŻDŻALNI ZARZĄDZA OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PONIATOWEJ UL. KRACZEWICKA 31
 3. PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI MAJĄ OSOBY, KTÓRE DOKONAŁY OPŁATY WSTĘPU NA ZJEŻDŻALNIĘ ZGODNIE Z CENNIKIEM.
 4. GODZINY OTWARCIA 10.00 – 18.00 W DNIACH FUNKCJONOWANIA MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI.
 5. TABLICA PIKTOGRAMOWA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU
 6. ZE ZJEŻDŻALNI MOGĄ KORZYSTAĆ UŻYTKOWNICY POWYŻEJ LAT 7.
 7. DZIECI DO LAT SIEDMIU KORZYSTAJĄ ZE ZJEŻDŻALNI WYŁĄCZNIE POD OPIEKA RODZICÓW LUB DOROSŁYCH OPIEKUNÓW.
 8. ZE ZJEŻDŻALNI MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY UMIEJĄCE PŁYWAĆ.
 9. DLA WYKONANIA BEZPIECZNEGO ŚLIZGU NALEŻY:
  • PRZED WEJŚCIEM NA ZJEŻDŻALNIĘ ZDJĄĆ ZEGARKI, ŁAŃCUSZKI, KOLCZYKI, ITP.
  • ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY WCHODZENIU NA PLATFORMĘ STARTOWĄ
  • SPRAWDZIĆ CZY PRZEZ ŚLIZG PŁYNIE WODA.
  • SPRAWDZIĆ CZY DZIAŁA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA.
  • Z CHWILĄ ZAPALENIA SIĘ ZIELONEGO ŚWIATŁA ZAJĄĆ WŁAŚCIWĄ POZYCJĘ LEŻĄCĄ LUB PÓŁLEŻĄCĄ Z NOGAMI SKIEROWANYMI W DÓŁ – ZGODNĄ Z POZYCJAMI DOZWOLONYMI. ( PATRZ TABLICA PIKTOGRAMOWA)
  • ZJEŻDŻAĆ KOLEJNO, STOSUJĄC SIĘ DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ (ZIELONE – START, CZERWONE – STOP)
  • ZJAZD OPIEKUNÓW Z DZIEĆMI DO LAT 7 ODBYWA SIĘ W SPOSÓB OKREŚLONY NA TABLICY PIKTOGRAMÓW
  • PO WYKONANIU ŚLIZGU DO BASENU NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ MIEJSCE LĄDOWANIA I ZROBIĆ MIEJSCE NASTĘPNEMU UŻYTKOWNIKOWI ZJEŻDŻALNI.
  • STOSOWAĆ SIĘ BEZWZGLĘDNIE DO POLECEŃ RATOWNIKA I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI ZJEŻDŻALNI.
  • NIEWSKAZANE JEST KORZYSTANIE ZE ZJEŻDŻALNI OSOBOM ZE SCHORZENIAMI SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWYM NA NAGŁE PRZECIĄŻENIA.
  • ZAUWAŻONE W TRAKCIE ZJAZDU USTERKI URZĄDZEŃ NALEŻY ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE DYŻURUJĄCEMU RATOWNIKOWI.

  BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:

  • UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI, JEŻELI ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK ZAGROŻENIA, JEST NIESPRAWNA TECHNICZNIE LUB JEST NIECZYNNA.
  • UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI PRZY NIESPRAWNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ.
  • WYKONYWANIA ŚLIZGÓW PRZEZ OSOBY BĘDĄCE W STANIE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.
  • ZABRANIA SIĘ WSKAKIWANIA DO RURY Z ROZBIEGU, głową w dół, na stojąco, na brzuchu, na stopach, na kolanach, na plecach głową do przodu, zjazdów parami itp. (PATRZ TABLICA PIKTOGRAMOWA).
  • BIEGANIA PO STOPNIACH WIEŻY ZJEŻDŻALNI ORAZ ZMUSZANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DO WYKONANIA ZJAZDU.
  • WCHODZENIA PO RYNNACH ZJEŻDŻALNI „POD PRĄD” I ZATRZYMYWANIA SIĘ W TRAKCIE WYKONYWANIA ŚLIZGU.
  • POZOSTAWIANIA BEZ OPIEKI DZIECI DO LAT 7.
  • WNOSZENIA NA ZJEŻDŻALNIĘ CIĘŻKICH I OSTRYCH PRZEDMIOTÓW.
 10. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ZJEŻDŻALNI SĄ ZOBOWIĄZANE DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ NAKAZOM RATOWNIKÓW.
 11. OSOBOM, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ POSTANOWIEŃ REGULAMINU GROZI ZAKAZ WYKONYWANIA DALSZYCH ZJAZDÓW, A W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH – WYDALENIE Z TERENU MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI.
 12. W RAZIE WYPADKU SPOWODOWANEGO NIE PRZESTRZEGANIEM REGULAMINU ZJEŻDŻALNI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI UŻYTKOWNIK.

 

Cennik

 • Bilet normalny – 7 zł
 • Bilet ulgowy – 3 zł – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
 • Wstęp wolny – dla dzieci w wieku do lat siedmiu, które mogą przebywać na zjeżdżalni tylko pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej bilet.
 • UWAGA !!! Przerwanie paska jest jednoznaczne z utratą całodziennego biletu wstępu na zjeżdżalnię.

 

Galeria

 

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

Wideo

Ta witryna używa plików cookie (ciasteczka), aby zapewnić użytkownikom poprawność przeglądania strony.
Więcej informacji na temat cookies (ciasteczek) oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij w link poniżej "więcej informacji".

Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies) - zamknij komunikat
Więcej informacji na temat cookies (ciasteczka)